واليبال از رشته هاي جذاب و پرطرفدار است و با توجه به نتایج تحقيقات، بعد از ورزش فوتبال در سیاست های برنامه ریزان صنعت ورزش جایگاه ویژه ای دارد. سابقة اين رشته در ايران بسيار طولاني است. رونق چشمگير اين رشتة ورزشي بين سال هاي ۱۳۴۲-۱۳۵۰ بوده است.

در مناطق جغرافيايي كشور، به ويژه در شمال غرب، شمال شرق و نواحي مركزي به اين ورزش توجه ويژه اي شده است. در دهة اخير، با توجه به حمايت همه جانبة فدراسيون واليبال، عناوين قهرماني در مسابقات نوجوانان و جوانان در سطوح آسيايي و جهاني به دست آمده است.  ولي عناوين كسب شده در سال هاي گوناگون، ناهمگون و ناپايدار بوده است. اگرچه تعداد ورزشكاران اين رشته كم است، سطوح مهارتي آن ها نسبتا خوب است و بيشتر بازيكنان از استان هاي تهران، مازندران و آذربايجان هستند.

والیبال ایران

تعداد بازيكنان واليبال در سطوح قهرماني و حرفه اي در ردة بزرگسالان بسيار اندك است و با توجه به حمايت چند باشگاه، همواره جمعيت زيادي از علاقه مندان ورزش واليبال از ادامة فعاليت و بازي در باشگاه ها باز مي مانند. از طرف ديگر، هدايت و پشتيباني نرم نظام گونه، قاعده مند و متكي بر اصول علمي در مسير رشد و توسعة اين رشته انجام نشده است. برنامه نظام مند در ابعاد واليبال تفريحي، قهرماني، حرفه اي و آموزشي در جامعة ورزشي شكل نگرفته است و پشتیبانی برای بازیکنان زبده و نخبه در وضعيت کمی مناسبي قرار ندارد.

حلقه هاي مسير ترقي واليبال در كشور گسسته و نامشخص است.

اشکال کجاست؟

بحث استعداديابي و مراكز و نهادهاي حمايت كنندة مسير ترقي ورزشكاران از سطوح آماتور تا سطح بالاي مهارتي در برخي موارد مبهم است. وضعيت منابع انساني دست اندركار واليبال از قبيل مربي، داور، پرسنل و غيره مشخص نيست. ابعاد واليبال تفريحي، قهرماني، آموزشي و حرفه اي به لحاظ برنامه ريزي و سياست گذاري و مراكز حمايت كنندة آن ها به وضوح روشن نيست. بحث حمايت كنندگان مالي و امكانات و تجهيزات آن به صورت كمي مشخص نشده است. نحوه سياست گذاري متمركز يا غير متمركز آن بنا به استعداد محلي نامعلوم است. بررسي استانداردها و نحوة ارزيابي عملكرد با تكيه بر شاخص ها به درستي تعيين نشده است. به اهميت واليبال آموزشي، به ويژه در مدارس كمتر پرداخته شده است.

کلاس والیبال

دیگر کشورها چه کرده اند؟

 در كشورهاي ديگر براي توسعة واليبال در سطح ايالتي و كشوري تحقيقات زيادي انجام شده است؛ به طور مثال برنامة استراتژيك انجمن واليبال كوئينزلند در استراليا به طراحي برنامة راهبردي براي سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۰ پرداخته است. در اين طرح روي بخش هاي مشاركتي، بازاريابي، تجاري و بازرگاني و ساختار اداري و تشكيلاتي ورزش واليبال كار شده است. در انگلستان طرح توسعة ورزش انجام شده است كه بهبود فناوري اطلاعات، افزايش نيروي انساني، توسعة باشگاه ها و تعامل باشگاه ها و مدارس از مهم ترين اهداف آن بوده است. در کانادا برنامه ریزان دانشگاهی برنامه راهبردی برای ارتقای کیفی و کمی والیبال بین دانشگاهی برای سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۹ طراحی کردند.

با رونق چشمگير واليبال در استان ها نظر برنامه ريزان واليبال مي تواند به سوي استان هاي فعال جلب شود تا با شناخت وضع موجود ورزش واليبال كشور راه كارهاي اجرايي با رويكرد علمي تدوین نمایند.

متاسفانه تعداد تشكيلات فعال والیبال در استان ها اندك است كه خود از از دلايل عدم پيشرفت واليبال در بسياري از استان هاست. با توجه به وضعیت نامطلوب فعلی زیر ساختی، می بایست فدراسیون والیبال و باشگاه های حرفه ای کشور با برنامه ریزی مناسب و اصولی زمینه توسعه والیبال در سطوح پایه را فراهم نمایند، چرا که با توجه به سطوح پایه در همه جوانب اعم از تاسیس باشگاه ها، مدارس و کلاس های والیبال، توجه به آموزش مربیان در سطوح مختلف، ساخت سالن ها و زمین های والیبال، در اختیار گذاشتن امکانات استاندارد: توپ، تور و …. و با وجود استعدادهای انسانی بسیار غنی کشور می توان انتظار قهرمانی در تمام سطوح جهانی و در همه رده های سنی را داشت.

آسان اسپرت به منظور ترویج والیبال و هدایت علاقه مندان به والیبال، اقدام به معرفی کلاس ها، مدارس و باشگاه های والیبال نموده است..

یک دیدگاه

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید