والیبال نیز مانند دیگر ورزش ها دارای خطراتی از جمله آسیب دیدگی جسمانی می باشد. از جمله بیشترین قسمت های مورد آسیب در ورزش والیبال، شانه ها، آرنج ها و زانوهاست. آسیب ها در این ورزش علاوه بر اینکه...
واليبال از رشته هاي جذاب و پرطرفدار است و با توجه به نتایج تحقيقات، بعد از ورزش فوتبال در سیاست های برنامه ریزان صنعت ورزش جایگاه ویژه ای دارد. سابقة اين رشته در ايران بسيار طولاني است. رونق چشمگير...
بسیاري از شیوه هاي سنتی، کشف قهرمانان را کارآمدتر از شیوه هاي علمی و دقیق امروزي می دانند، اما با این وجود، استعدادیابی با توجه به برتري هایی که افراد مستعد نسبت به سایر افراد دارند بسیار مؤثر می...

پربازدیدترین ها